Home System Admins

Science and Technology Council IIT Mandi

System Admins

Current

Gaurav Guleria

Gautam Dhulipala

Vinayak Sachan

Ritam Chakraborty

Laxman Prasad

Vanshaj Nathani

Somit Gond

Mentors & Alumni

Shikhar Gupta

Abhishek Sharma

Abhigyan Khaund

Aashish Kumar

Swapnil Rustagi

Vipul Sharma

Milind Topno

Yash Bansod

Harnaman Kaur

Naveen Saisreenivas

Dhruv Pindawala

Divyasheel Kumar